ดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์
Field type: maintext can not be used as search filter
  • กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา

    กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา มีหลักการเช่นเดียวกับกล้องโทรทรรศน์ กล่าวคือ ประกอบด้วยเลนส์จำนวน 2 ชุด คือ เลนส์วัตถุ และ เลนส์ตา โดยใส่ปริซึมไว้ภายใน เพื่อหักเหลำแสง ทำให้ลำกล้องสั้นลง และให้ภาพหัวตั้งตามป...

  • ภาพรวมของจักรวาล

    “จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง เรามักใช้คำว่า “เอกภพ” ในโอกาสที่เน้นว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน มาดูภาพรวม...

  • คุณสมบัติของน้ำ

    ทุกคนจะรู้ว่าน้ำบริสุทธิ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส แต่รู้หรือว่าคุณสมบัติและส่วนประกอบของน้ำแล้วจริงๆแล้วเป็นอย่างไร...

หน้าที่ 12 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon