ดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • จากโยชน์ถึงปีแสง

  ...จากโยชน์ถึงปีแสง... หนุ่มเครายาว... สวัสดี จ๊ะ น้องๆ หนูๆ วันนี้เรามารู้จักหน่วยวัดระยะทางที่ไกลแสนไกลกันหน่อยดีไหม ซึ่งแต่ก่อนเราจะใช้หน่วยเป็นโยชน์ เช่น ระยะทางจากกรุงพาราณสีถึงเมืองตักสิลาเท่าก...

 • Edmond Halley

  ...Edmond Halley... ดร. สุทัศน์ ยกส้าน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โลกรู้จัก Halley ว่าเป็นชื่อของดาวหางที่ Edmond Halley เป็นผู้พบ ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงรู้ว่า Halley เป็น นั...

 • ดาราศาสตร์กับการเดินเรือ

  ....ดาราศาสตร์กับการเดินเรือ... http://www.rb-29.net/HTML/04.PAAvtnArt/PAShowScans/S02Sea/NightAttack2AltA.jpg มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญและข้อได้เปรียบเชิงปริมาณของการขนส่งทางน้ำมาตั้งแต่อดีตกาล เรือ...

 • จันทร์ยิ้ม

  จันทร์ยิ้ม คนไทยทั่วประเทศมีความสุขที่ได้เห็น “จันทร์ยิ้ม” ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเวลาหัวค่ำของวันที่ 1 ธันวาคม 2551 คำถูกต้องที่ใช้เรียกปรากฏการณ์นี้คือ การร่วมทิศของดวงจันทร์กับดาวเคราะห์ หรือ ชาวบ...

 • การวัดระยะทางของดวงดาวและกาแล็กซี

  ...การวัดระยะทางของดวงดาวและกาแล็กซี... พุทโธ่ พุทธัง กะละมังรั่ว พ่อเจ้ามนุษย์งามไส้เกิดอยากจะรู้ว่าระยะทางระหว่างดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใด เผื่อมีญาติบนดาวดวงโน้น และคิดอยากจะไปเย...

 • การทำลายป่าฝนเขตร้อน

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่จุลชีพขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ ถ้าสปีชีส์ใดสปีชีส์หนึ่งสูญพันธุ์ไปก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสปีชีส์อื่นด้วย

 • ดาวอังคารใกล้โลก

  ...ดาวอังคารใกล้โลก... นิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดาราศาสตร์ สสวท. ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ปรากฏบนฟ้าเป็นสีส้มแดง จึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แดง (red planet) เมื่อเอาชื่อมาตั้งเ...

 • ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

  โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่น แต่สันนิษฐานว่าดาวอังคารอาจเคยมีสิ่งมีชิวิตมาก่อน เพราะมีหลักฐานว่...

 • กลไกการปรับสมดุลโลก

  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ ต่างเป็นเซลล์ชีวิตของโลก และมีอิทธพลในการรักษาสมดุลย์ของโลก เลิฟล็อคตั้งข้อสังเกตว่า ในสภาวะปกติ ร่างกายของมนุษย์รักษาอุณหภูมิ 37°C ไว้คงที่ ด้วยระบบต่างๆ

 • วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อสังเกตสามประการคือ สิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนผันแปร มีความสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติลักษณะ และต้องดิ้นรนแข่งขันเพื่อความอยู่รอด

หน้าที่ 5 จาก 11

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon