คอมพิวเตอร์

บทความคอมพิวเตอร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • เว็บช่วยสอน14

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • 13 กลยุทธสำหรับการสอนITในห้องเรียน

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • เว็ยช่วยสอน13

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • เว็ยช่วยสอน12

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • เว็บช่วยสอน11

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ Animated Engines http://www.keveney.com/Engines.html นาย Matt Keveney อาศัยความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บไซต์นี้ โดยได้รวบรวม...

 • เว็บช่วยสอน10

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ Physics 2000 http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด ณ เมืองโบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวม applets ทางด้านฟิสิ...

 • เว็บช่วยสอน8

  ...เว็บช่วยสอน... Cell Biology Animation http://www.johnkyrk.com John Kyrk พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้น โดยจัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (animation) เกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology) ไว้หลากหลายหัวเรื่อง อาท...

 • เว็บช่วยสอน7

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ How It’s Made http://science.dis covery.com/fansites/howitsmade/howitsmade.html เป็นเว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของ Discovery Communications ที่ช่วยตอบคำถามและข...

 • เว็บช่วยสอน6

  ...เว็บช่วยสอน... ชัยวุฒิ เลิศวนสิธิวรรณ/ดร.นักวิชาการ โครงการส่งเสริมการใช้ ICT สสวท Community Resources for Science http://www.crscience.org/teacher /tools.html เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่หวังผลกำไร...

 • สอนง่าย สนุกเรียน กับการโปรแกรมภาษาโลโก

  สอนง่าย สนุกเรียน กับการโปรแกรมภาษาโลโก นายนิพนธ์ ศุภศรี ผู้ชำนาญสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีลักษณะเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อ...

หน้าที่ 4 จาก 12

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon