ฟิสิกส์

บทความฟิสิกส์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • สัมพัทธภาพ ตอนที่ 7 - ภายนอกและภายในลิฟต์

  เราได้เห็นกี่ยวกับลิฟต์ถึงความเคลื่อนที่เป็นแบบไม่สม่ำเสมอ เราอาจขจัดการเคลื่อนที่ “สัมบูรณ์” ออกจากตัวอย่างของเราได้โดยสิ้นเชิงด้วยสนามโน้มถ่วง สนามโน้มถ่วงสามารถทำลายมันให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิง

 • สัมพัทธภาพ ตอนที่ 5 - คอนตินิวอัม (continuum) เวลา-อวกาศ

  คอนตินิวอัม (continuum) เวลา-อวกาศ อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นขั้นที่น้อยมากโดยไม่มีจุดกั้นที่ชัดเจนใดๆ

 • สัมพัทธภาพ ตอนที่ 6 - สัมพัทธภาพทั่วไป

  สัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่คลี่คลาย จึงได้มีเรื่องเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ ความไม่แปรเปลี่ยนของมัน และความถูกต้องของมันสำหรับระบบเฉื่อยทั้งมวลที่เคลื่อนที่อย่างสมํ่าเสมอสัมพัทธ์...

 • สัมพัทธภาพ ตอนที่ 4 - สัมพัทธภาพและกลศาสตร์

  ในปัจจุบัน ถือได้ว่า กลศาสตร์ควอนตัม และ สัมพัทธภาพทั่วไปเป็นเสาหลักของฟิสิกส์ยุคใหม่ ซึ่งยังไม่มีผู้ใดสามารถรวมสองทฤษฎีนี้เข้าด้วยกันได้ ...

 • สัมพัทธภาพ ตอนที่ 3 - เวลา ระยะทาง สัมพัทธภาพ

  ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษกล่าวว่า ระยะทางและเวลาไม่ขึ้นกับสภาพการเคลื่อนที่ของบุคคล อาจกล่าวได้ว่าเวลาไม่อยู่แยกกับอวกาศอีกต่อไป

 • สัมพัทธภาพ ตอนที่ 2 - อีเทอร์และการเคลื่อนที่

  หลักการเชิงสัมพัทธภาพแบบกาลิเลโอถูกต้องสำหรับปรากฏการณ์เชิงกลต่างๆ กฎของกลศาสตร์อย่างเดียวกันใช้กับระบบเฉื่อยทั้งมวลที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน เรามาสู่จุดเริ่มต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพในทันที

หน้าที่ 16 จาก 16

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon