ฟิสิกส์

บทความฟิสิกส์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • การสร้างเเท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาเเสงตอนการวัดมุมต่างๆการสะท้อนกลับ

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • ภาพในกระจกเงาราบกลับซ้ายเป็นขวาจริงหรือ

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • การสร้างเเท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาเเสง

  *หากไม่สามารถดูเอกสารได้บนเว็บ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือคลิกที่ Download Acrobat Reader เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • เรียนรู้โพรเจกไทล์ ผ่าน Learning Object เรื่อง ตะกร้อลอดห่วง

  เรียนรู้โพรเจกไทล์ ผ่าน Learning Object ...เรื่อง ตะกร้อลอดห่วง... Learning Object เรื่องตะกร้อลอดห่วง ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของทีมนายฮ้อยทมิฬ จากวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในการแข่งขันห...

 • ฟิสิกส์มหัศจรรย์

  .... ฟิสิกส์มหัศจรรย์ ..... เมื่อพูดถึงมายากลคาดว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีและต่างก็ชื่นชอบการแสดงมายากล โดยปกติสิ่งที่ทำให้มายากลน่าสนใจคือการทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นโดยไม่คาดฝัน(หรือตรงข้ามกับสิ...

 • พลังงานแบตเตอร์รี่นาโน

  ...พลังงานแบตเตอร์รี่นาโน... อุปกรณ์ในโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้มีแต่จะแข่งขันกันผลิตเครื่องใช้ที่มีขนาดเล็กลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไปนั้...

 • บทเรียนการเยือนห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับโลก

  Fermilab: Discovering the Nature of Nature บทเรียนการเยือนห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับโลก ดร.สุมาลี นาคประดา (ไวยโรจน์ ) ปัจจุบันหากมีใครพูดถึง CERN (the European Organization for Nuclear Research) คงไ...

 • ประกายไฟก่อกำเนิดวิทยสัประยุทธ์

  &g ประกายไฟก่อกำเนิด วิทยสัประยุทธ์ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เวที” เป็นปัจจัยที่ 6 ของเยาวชนไทยต่อจาก โทรศัพท์มือถืออเนกประสงค์ พ่วงกับปัจจัยสี่ของมนุษย์ทั่วไปดั้งเดิมดัชนีชี้บ่งคือเวทีคว้าดาวต่างๆ “วิทย...

 • สร้างอุโมงค์ลม

  ...สร้างอุโมงค์ลม... พรรณศิริ ดำโอ อุโมงค์ลม หรือหลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อ วินด์ทันเนล (wind tunnel) ซึ่งเจ้าอุโมงค์ลมก็คืออุโมงหรือท่อที่มีลมเคลื่อนที่ลอดผ่าน มีไว้ก็เพื่อทดลองหรือทดสอบทางอากาศพลศาสตร์...

 • Julian Seymour Schwinger

  ...J ulian Seymour Schwinger.... สุทัศน์ ยกล้าน ศ.ดร.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประสานมิตร ในปี 2508 J.S. Schwinger ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับ Richard Feynmanและ Sin-itiro Tomo...

หน้าที่ 4 จาก 16

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon