เคมี

บทความเคมี
Field type: maintext can not be used as search filter
 • โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ฤ จะเป็นทางออกด้านพลังงานโลก

  ...โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ฤ จะเป็นทางออกด้านพลังงานโลก... ประเทศรัสเซีย เริ่มโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์แบบที่อยู่กลางมหาสมุทรเป็นแห่งแรกในโลก โรงไฟฟ้านิวเครียร์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ...

 • เชื้อเพลิงจิ๋ว

  ...เชื้อเพลิงจิ๋ว... ธีรพัฒน์ เวชชสัมประสิทธิ์ มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองกิจกรรมรูปแบบต่างๆมาช้านาน โดยเฉพาะพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมา...

 • เชื้อเพลิงชีวภาพคืออะไร

  ...เชื้้อเพลิงชีวภาพคืออะไร... เชื้อเพลิง ชีวภาพ หรือ Biofuel คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Bimass) หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอา...

 • ไขปริศนาน้ำร้อนแข็งตัวก่อนน้ำเย็น

  ไขปริศนาน้ำร้อนแข็งตัวก่อนน้ำเย็น พรรณศิริ ดำโอ ทราบหรือไม่ว่า ชาวพอนทัสผู้ที่นิยมการตกปลาบนลานน้ำแข็งมักซ่อมคันเบ็ดที่หักด้วยการราดน้ำร้อนลงไปบนคันเบ็ด เพราะจะทำให้น้ำร้อนที่ราดลงไปนั้นกลายเป็นน้ำแข...

 • การบอกลักษณะคุณภาพน้ำในชุมชนของเรา

  การบอกลักษณะคุณภาพน้ำในชุมชนของเรา สุทธินันท์ เเต่ยธรพกุล บทความที่เรียบเรียงขึ้นนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4 ผู้เรียบเรียงมีความเห็นว่าคงจะดีไม...

 • เมลาโทนิน วัฏจักรชีพ สมดุลชีวิต

  เมลาโทนิน วัฏจักรชีพ สมดุลชีวิต ภก.ผศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวบางส่วนของสารเคมีที่ผลิตขึ้นในร่างกายชนิดหนึ่งที่มีผลต่อการนอนของเรา และ...

 • ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์

  ...ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์... “แก๊สโซฮอล์มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินถึงลิตรละ 1.50 บาท เพราะฉะนั้นการใช้แก๊สโซฮอล์จึงทำให้ประหยัดได้มากกว่า” จากสภาวะราคาน้ำมันที่แพงขึ้น รัฐบาลจึงรณรงค์ให้ประชาชนหันม...

 • บทบาทของวิตามินซีต่อการเสริมสร้างคอลลาเจน

  ....บทบาทของวิตามินซีต่อการเสริมสร้างคอลลาเจน... รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, พรพิมพา เพชรพงไพศาล คอลลาเจน (collagen) เป็นโปรตีนชนิดเส้นใยที่ประสานกันอยู่นอกเซลล์ (extracellular matrix) ของเนื้อเยื่อเกี่ย...

 • PET พลาสติกใสใส่น้ำดื่ม

  PET พลาสติกใสใส่น้ำดื่ม ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย (119,360 views) first post: Tue 21 October 2008 last update: Fri 24 October 2008 PET นิยมนำมาผลิตเป็นขวดสำหรับเครื่องดื่ม แต่แนวโน้มในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส...

 • รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (Hybrid and Electric Cars)

  ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้สร้างแรงกดดันให้ทุกประเทศในโลกต้องมีมาตรการลดการใช้พลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ความจำเป็นที่ต้อง สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันให้ประเทศต่างๆ ลดการใช้...

หน้าที่ 4 จาก 5

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon