• ฟิสิกส์ของพลังงาน (Energy)

  พลังงานมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งพลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน ในเนื้อหาบทเรียนนี้ เราจะศึกษาว่าพลังงานเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร และมีแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถใช้พลังงานหรือหาแหล่งพลังงานที่จะใช้ต่อไปในอนาคต...
  Created on : วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2559 21:53
  Public
 • สนามแม่เหล็ก

  กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวด ซึ่งเรียกกันว่า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  Created on : วันอาทิตย์, 06 พฤศจิกายน 2559 17:13
  Public
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)

  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น...
  Created on : วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2558 06:58
  Public
 • การหมุน

  การหมุน เป็นการแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็นมุมเดียวกันรอบจุดตรึงอยู่กับที่ที่กำหนดหรือจุดหมุน
  Created on : วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2558 15:15
  Public
 • สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
  Created on : วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2558 21:17
  Public
 • กำเนิดระบบสุริยะ (Origin of Solar System)

  ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่ส่องสว่าง และเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบสุริยะ ในระบบสุริยะยังมีดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง และกลุ่มดาวเคราะห์น้อย จุดกำเนิดของระบบสุริยะยังคงเป็นปริศนาที่ต้องการคำตอบ...
  Created on : วันพุธ, 30 กันยายน 2558 22:46
  Public
 • คลื่น

  คลื่น คือ ลักษณะของการถูกรบกวน ที่มีการแผ่กระจาย เคลื่อนที่ออกไป ในลักษณะของการกวัดแกว่ง หรือกระเพื่อม และมักจะมีการส่งถ่ายพลังงานไปด้วย
  Created on : วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2558 15:33
  Public
 • ดาวเคราะห์ (The Planets)

  ดาวเคราะห์ คือ เทหวัตถุที่มีการโคจรรอบดาวฤกษ์ มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถเอาชนะความแข็งของเนื้อดาว ส่งผลให้ดาวอยู่ในสภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก (hydrostatic equilibrium) และสามารถกวาดเทห์วัตถุในบริเวณข้างเคียงไปได้...
  Created on : วันอังคาร, 01 กันยายน 2558 23:14
  Public
 • โมเมนตัม การชน

  โมเมนตัมและการชน
  Created on : วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558 18:28
  Public
 • คุณสมบัติของแสง

  แสงจะมีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ การเดินทางเป็นเส้นตรง (Rectilinear propagation) , การหักเห (Refraction) , การสะท้อน (Reflection) และการกระจาย (Dispersion)
  Created on : วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 15:01
  Public
 • แสงเป็นคลื่นหรืออนุภาค?

  เป็นเวลานานมาแล้วที่เราได้มีการทดลองเกี่ยวคุณสมบัติของแสง จนกระทั่งพบว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นคลื่น ต่อมาเมื่อเกิดการทดลองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก คุณสมบัติความเป็นคลื่นของแสงไม่สามารถนำมาอธิบายในปรากฎการณ์นี้ได้ ดังนั้น แสงจึงควรมีคุณสมบัติเป็นอะไร?
  Created on : วันเสาร์, 08 สิงหาคม 2558 14:59
  Public
 • จักรวาลวิทยา (Cosmology)

  เมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้า มักจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับวัตถุที่ลอยอยู่บนนั้น กลุ่มดาวต่างๆ ที่ส่งแสงสว่างเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะมีการวิวัฒน์ไปอย่างไร จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอยู่อีกไหมในจักรวาล และถ้ามีพวกเขาอยู่ที่ไหน กลุ่มดาวต่างๆ...
  Created on : วันอาทิตย์, 03 พฤษภาคม 2558 14:29
  Public
 • ฟิสิกส์รอบตัว ตอน ฉนวนกันเสียง

  เมื่อคลื่นเสียงวิ่งกระทบวัสดุ จะมีบางส่วนของพลังงานเสียงถูกดูดซับและที่เหลือจะสะท้อนออกไป และเสียงที่สะท้อนออกไปนั้นจะมีพลังงานน้อยกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเสมอ และพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่น โดยทั่วไปจะเป็นความร้อน...
  Created on : วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2558 00:54
  Public
 • ฟิสิกส์รอบตัว ตอน ฉนวนกันความร้อน

  ปัจจุบันวัสดุยอดฮิตที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีและที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องกีดขวาง แยกพื้นผิวที่เย็นและร้อนออกจากกัน คือ ฉนวนกันความร้อน ซึ่งเป็นวัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย
  Created on : วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2558 00:17
  Public
 • ฟิสิกส์รอบตัว ตอน บอลลูน

  บอลลูน (balloon) เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางอากาศ ด้วยหลักการของแรงลอยตัว (Buoyancy) ของอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นรอบ ๆ บอลลูน และของอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นรอบ ๆ บอลลูน
  Created on : วันพุธ, 22 เมษายน 2558 22:29
  Public
 • ฟิสกส์รอบตัว ตอน ว่าว

  "ว่าว" จัดเป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ เพราะลอยตัวอยู่ในอากาศในลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องบิน ว่าวนั้นลอยตัวอยู่ในอากาศได้โดยกระแสลมพัดผลักดันให้เกิดแรงยกที่ตัวว่าว ซึ่งทำมุมเงย (มุมปะทะ) ประมาณ 45 องศา สวนทางกับกระแสลม สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น...
  Created on : วันพุธ, 22 เมษายน 2558 21:43
  Public
 • ทรงกลมฟ้า (Celestial Sphere)

  ทรงกลมฟ้า (Celestial sphere) หมายถึง ทรงกลมสมมติขนาดใหญ่ มีรัศมีอนันต์ โดยมีโลกอยู่ที่จุดศูนย์กลาง หมุนรอบตัวเองโดยมีแกนหมุนและศูนย์กลางร่วมกับโลก ในอดีตเชื่อว่าดาวฤกษ์ต่างๆ อยู่ห่างจากโลกเท่าๆ กัน คือเท่ากับรัศมีของทรงกลมฟ้า...
  Created on : วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 16:58
  Public
 • พายุฤดูร้อน (Thunderstorms)

  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน หรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน โดยจะฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็ว มีฟ้าแลบ (Lightning) ฟ้าร้อง (Thunder) ฟ้าผ่า มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น
  Created on : วันพุธ, 25 มีนาคม 2558 10:52
  Public
 • พายุสุริยะ (solar storm): ปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์

  อนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์ จะอยู่ในรูปของอนุภาคประจุไฟฟ้า เช่น อิเล็กตรอนและโปรตอน เราเรียกสายธารของอนุภาคที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องนี้ว่า ลมสุริยะ (solar wind) หากลมสุริยะที่เกิดขึ้นทวีความรุนแรงกว่าปกติหลายเท่า...
  Created on : วันอังคาร, 24 มีนาคม 2558 23:56
  Public
 • Aurora Polaris: ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์

  ออโรรา (Aurora) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก มักเกิดขึ้นบริเวณประเทศแถบขั้วโลกทั้งเหนือและใต้ จึงมีชื่อเรียกว่า "Aurora Polaris" หรือ “แสงเหนือและแสงใต้”...
  Created on : วันอังคาร, 24 มีนาคม 2558 17:36
  Public

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon