3. จำนวนที่อยู่ก่อนศูนย์ --- จำนวนลบ

math02 วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2558 16:01

จำนวนที่อยู่ก่อนศูนย์ ---จำนวนลบ


การใช้จำนวนลบอย่าง -1 นั้น ว่ากันว่าเริ่มต้นเมื่อระบบการเงินพัฒนาขึ้น มีการกู้ยืมเงินกันเกิดขึ้นในสังคม ในดินแดนคาบสมุทรอาระเบีย ช่วงศตวรรษที่ 10 มีการใช้จำนวนลบเพื่อจัดการกับจำนวนเงินกู้ ส่วนทวีปยุโรปในศตวรรษที่ 13 มีบันทึกของนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อฟีโบนัชชี ที่เขียนไว้ใน “หนังสือลูกคิด” ซึ่งมีการนำจำนวนลบมาใช้คำนวณเงินกู้และการขาดทุน

แต่ก่อนหน้าศตวรรษที่ 17 นั้นการคำนวณในลักษณะที่เป็นจำนวนลบ เช่น 2-5 ถือว่าทำไม่ได้ เพราะคิดเพียงว่าจำนวนก็ต้องเป็นอย่าง “จำนวนชิ้น” โดยไม่สามารถมองภาพหรือจินตนาการถึงจำนวนลบ เช่น “แอบเปิ้ล -3 ผล” ได้เลย

จำนวนลบถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่การค้าและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า เริ่มมีเรื่องหนี้สินและการขาดทุน อีกทั้งยอดเงินกู้ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมากหลังยุดการสำรวจทางทะเล (ราวคริสต์ศตวรรษที่ 15-18) ในเวลานั้นมีการค้าขายที่ต้องใช้เวลาดำเนินการเป็นแรมปี ยอดเงินและจำนวนครั้งของการทำสัญญาก็เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดทำบันทึกรายการต่างๆอย่างถูกต้อง ในช่วงนั้นเองที่ผู้คนเริ่มตระหนักว่า การบันทึกรายการขาดทุนด้วยจำนวนลบให้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากในการทำบัญชี การใช้จำนวนลบจึงเริ่มแพร่หลายตั้งแต่นั้นมา


การคำนวณจำนวนลบ โดยเฉพาะการลบออกด้วยจำนวนลบ เช่น 1 – (-1) = 1 + 1 = 2 จะเห็นว่า แทนที่จะลบออกด้วยจำนวนลบ เรากลับนำจำนวนบวกมาบวกเข้าไปแทน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น การลบนั้นปรกติหมายถึงการหักออกจากสิ่งที่มีอยู่ เช่น ถ้ามีการแต่งงานระหว่างคนที่มีเงินฝาก 30 ล้าน กับคนที่มีหนี้สิน 10 ล้าน คู่สมรสนั้นก็จะมีทรัพย์สินเป็น 20 ล้าน แต่ถ้าหลังจากนั้นมีกฎหมายยกหนี้ให้ลูกหนี้ไม่ต้องใช้คืน คู่สมรสนั้นก็จะมีทรัพย์สินเป็น 30 ล้าน นั่นคือ ตอนแรกนำเงินฝาก 30 ล้านมารวมกับหนี้สิน 10 ล้าน (-10 ล้าน) แล้วเมื่อหนี้สิน -10 ล้านหมดไป (ลบออกด้วยจำนวนลบ) ทรัพย์สินก็จะกลับมาเป็น 30 ล้านตามเดิม เมื่อแสดงเป็นสูตรการคำนวณจะเป็นดังนี้ 30 ล้าน + (- 10 ล้าน) – (- 10) = 30 ล้าน – 10 ล้าน + 10 ล้าน = 30 ล้าน
ที่มา : หนังสือ 77 เรื่องไม่คาดคิดในโลกคณิตศาสตร์

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon