วันเสาร์, 28 มีนาคม 2558 22:53 by bio03

สำไส้ใหญ่  ยาวประมาณ  1.50 m กว้างประมาณ  6 cm

แบ่งออกเป็น  3  ส่วนคือ
1. Cecum เป็นลำไส้ใหญ่
ส่วนต้น  ยาวประมาณ  6.3-7.5 cm มี Appendix (ไส้ติ่ง) เหนือท้องน้อย  ทางด้านขวา


2. Colon ประกอบด้วย

- ลำไส้ใหญ่ขวา (ascending colon)

- ลำไส้ใหญ่กลาง (transverse colon)

- ลำไส้ใหญ่ซ้าย (descending colon)

มีหน้าที่ดูดซึมน้ำและวิตามิน B12 ที่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่สร้างขึ้นและขับกากอาหารเข้าสู่ Rectum ออกสู่ Anus


3. Rectum ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหูรูดที่ทวารหนักด้านใน ทำงานนอกอำนาจจิตใจ

กล้ามเนื้อหูรูดที่ทวารหนักอันนอกทำงานตามคำสั่งของร่างกายการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้ใหญ่

- ดูดซึมน้ำ วิตามิน และแร่ธาตุ

- มีแบคทีเรีย Escherichia coli

- ช่วยสังเคราะห์วิตามิน K วิตามิน B12

- วิตามิน B9 (folic acid)

- วิตามิน B7 (biotin)


วันเสาร์, 28 มีนาคม 2558 21:39 by bio03
วันเสาร์, 28 มีนาคม 2558 19:57 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 16:01 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 15:45 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 15:36 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 13:12 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 12:52 by bio03
วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 13:08 by bio03
วันจันทร์, 01 กันยายน 2557 10:04 by bio03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon