วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 21:17 by bio03

การเคลื่อนที่ของปลา


  • เกิดจากกล้ามเนื้อซึ่งยึดติดอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีการทำงานแบบสภาวะตรงข้าม (antagonism) นั้นคือ กล้ามเนื้อด้านหนึ่งหดตัวอีข้างหนึ่งจะคลายตัว เริ่มจากส่วนหัวไปส่วนหาง
  • ครีบปลามีหน้าที่ช่วยพยุงปลา และช่วยให้เคลื่อนที่ขึ้นลงตามแนวดิ่งได้

การเคลื่อนที่ของนก


  1. การขยับปีกขึ้นลงของนกอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อที่ยึดโคนปีกกับลำตัว
  2. กล้ามเนื้อที่ช่วยในการบิน ปกด. กล้ามเนื้อยกปีก กับ กล้ามเนื้อกดปีก การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อทั้งสองนี้จะไปดึงให้กระดูกปีกของนกขยับขึ้นและขยับลง
  3. การขยับปีกกางออกอากาศจะช่วยดันให้นกลอยขึ้นไปด้วย เพราะมีอากาศพยุงใต้ปีก และเมื่อนกบินลงก็จะหุบปีกเพื่อช่วยลดแรงดันอากาศ
  4. . นกมีน้ำหนักตัวน้อยเนื่องจาก กระดูกของนกมีรูพรุน นอกจากนี้ยังมีถุงลมที่เชื่อมติดกับปอด ช่วยสำรองอากาศเพื่อส่งไปให้ปอดแลกเปลี่ยนแก็สได้มากขึ้นขณะบิน
วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 16:41 by bio03
วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 16:24 by bio03
วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 16:21 by bio03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon