วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 22:47 by bio02
ประโยชน์ของแบคทีเรีย
นอกจากมีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญของระบบนิเวศ (ทำให้การหมุนเวียนของสารภายไปในสิ่งแวดล้อม) มนุษย์ยังนำแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ต่างๆอีกมาก เช่น
-ผลิตอาหารหมัก -น้ำปลา ปลาร้า ปลาส้ม กุ้งจ่อม ผักดอง น้ำบูดู นมเปรี้ยว น้ำส้มสายชู

-ผลิตยาปฏิชีวนะ -สเตรปโตมัยซิน (Streptomyces griseus) คลอแรมฟินิคอล
(Streptomyces venezuelae)ออรีโอมัยซิน(Streptomyces aureofacien)

-ใช้เป็นปุ๋ย เช่น ไรโซเบียม (Rhizobium sp.) และอะโซแบคเตอร์ (Azobactor sp.) เป็นแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ (เปลี่ยน N2 NO3) ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (เปลี่ยนNH3 NO3)


-ใช้ฟอกหนัง โดยแบคทีเรียทำให้ขนร่วง เนื้อเปื่อยยุ่ยออกจากหนัง
-ใช้ในการศึกษาวิจัยชีววิทยาพื้นฐาน ประยุกต์ และพันธุวิศวกรรม -แบคทีเรียถูกใช้เป็นตัวอย่างเซลล์สำหรับทดลอง เพราะมีโครงสร้างเซลล์ไม่ซับซ้อน วัฏจักรชีวิตสั้น สืบพันธุ์เร็ว นำDNAอื่นเข้าไปใส่ได้โดยใช้พลาสมิด
-ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมสร้างแบคทีเรียที่ผลินฮอร์โมนและเอนไซม์บางชนิด


โทษของแบคทีเรีย
-โรคในคนและสัตว์ที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ปอดบวม ไอกรน บาดทะยัก ซิฟิลิส โกโนเรีย โรคแอนแทรกซ์ ฯลฯ

-โรคในพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรครากเน่า โรคใบไหม้ของสาลี่ โรคขอบใบแห้ง ในข้าวฯลฯ

-ทำให้อาหารบูดเน่า
-ทำให้ฟันผุ (เปลี่ยนน้ำตาลในปากให้เป็นกรดแลคติกกัดกร่อนฟัน)

-การทดสอบแบคทีเรียในอาหาร สามารถทำได้โดย หยดเมทิลีนบลูลงไปจานเพาะเชื้อที่มีอาหารวุ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (จาน 1 และจาน2) ทั้งสองจานมีสีน้ำเงิน ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ จุ่มนมสด ลากเป็นทางบนผิววุ้นในจาน ตั้งทิ้งไว้3-4วัน จาน 1 เกิดกลุ่มของแบคทีเรียหลายกลุ่ม บริเวณที่มีกลุ่มแบคทีเรีย สีอาหารวุ้นจะจางลง กลุ่มแบคทีเรียขยายใหญ่ขึ้น บริเวณที่มีสีจางขยายขนาดขึ้นด้วย อัตราเร็วของการจางของสีเมทิลีนบลูขึ้นอยู่กับจำนวนแบคทีเรีย แบคทีเรียมาก สีของเมทิลีนบลูจางเร็ว เนื่องจากเมทิลีนบลูจะมีสีน้ำเงิน เมื่ออยู่ในสภาพออกซิไดซ์
(อยู่ในอากาศ หรือเติมNH4OH) เปลี่ยนเป็นไม่มีสี เมื่ออยู่ในสภาพรี
ดิวซ์
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 22:06 by bio02
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 21:34 by bio02
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 20:48 by bio02

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon