วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 07:59 by bio03

ส่วนประกอบของเลือดคน


**พลาสมา หรือน้ำเลือด (plasma) 55 %

**เม็ดเลือด (blood  corpuscle)  45 %

4เซลล์เม็ดเลือดแดง  (erythrocyte)

4เซลล์เม็ดเลือดขาว  (leucocyte)

4เพลตเลต หรือ เกล็ดเลือด (platelet)


เซลล์เม็ดเลือดแดง  (erythrocyte)


- ระยะเอ็มบริโอ สร้างจาก ตับ ม้าม ไขกระดูก

- ภายหลังคลอดแล้ว สร้างจากไขกระดูก  เมื่อสร้างมาใหม่ๆ จะมีนิวเคลียส  แต่เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียสและมีฮีโมโกบิลรวมกับ O2 ได้ดีมาก

- อายุของเซลล์เม็ดเลือดแดง 100-200 วัน                                                         - หลังจากนั้นจะถูกทำลายที่ตับและม้าม

เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocytes)
- ใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง มีอายุ 3-14 วัน

- แหล่งที่สร้างเม็ดเลือดขาว คือ ม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง

-  มีอายุประมาณ 3-14 วัน

- แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1) lymphocyte ทำหน้าที่สร้างสารต่อต้านจำเพาะ (antibody)

ได้แก่ B-lymphocyte, T-lymphocyte

2) phagocyte ทำลายเชื้อโรคแบบไม่จำเพาะ phagocytosis

เช่น monocyte, neutrophil, eosinophil ทำลายพยาธิ,basophil ตอบสนองอาการแพ้

เกล็ดเลือด (platelets)- เกล็ดเลือด (platelet) คือ เซลล์เม็ดโลหิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กมา มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น


- ช่วยทำให้โลหิตแข็งเป็นลิ่ม และอุดรอยฉีกขาดของเส้นโลหิตเวลาที่ถูกของมีคมบาด

- มีรูปร่างไม่แน่นอน

- ภายในประกอบด้วยทอมโบรพลาสติน  (thromboplastin) ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

น้ำเลือด (plasma) น้ำเลือดเป็นของเหลวค่อนข้างใส  มีสีเหลืองอ่อน
น้ำเลือดประกอบด้วย


1. น้ำ  ประมาณ 90-93 % รักษาระดับของน้ำเลือด  และความดันเลือดให้คงที่  เป็นตัวกลางในการลำเลียงสาร

2. โปรตีน 7-10 % (โพรบริโนเจน, อัลบูมิน, โกลบูลิน)  ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

สารอาหารโมเลกุลเล็กๆ   ยูเรีย  คาร์บอนไดออกไซด์ เอนไซม์และฮอร์โมนชนิดต่างๆ
วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 07:42 by bio03
วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 07:38 by bio03
วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 07:31 by bio03
วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 07:21 by bio03
วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 07:13 by bio03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon