วันเสาร์, 26 กันยายน 2558 09:38 by math06
วันนี้จะพาน้องๆ ไปพบกับความมหัศจรรย์ของเลขความหมายดีกัน นั่นก็คือ เลข 9 นั่นเอง
น้องพร้อมแล้วยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับความหัศจรรย์ของ เลข 9 กันเลย

(1)ถ้าน้องๆนำเลข 9 ไปคูณกับจำนวนใดๆคำตอบที่ได้ นำมาบวกกันจะได้เลข 9 เสมอ เช่น

9x2=18 นำคำตอบที่ได้คือ 18 มาบวกกันได้ 1+8=9

9x3=27 นำคำตอบที่ได้คือ 27 มาบวกกันได้ 2+7=9

9x4=36 นำคำตอบที่ได้คือ 36 มาบวกกันได้ 3+6=9

9x8=72 นำคำตอบที่ได้คือ 72 มาบวกกันได้ 7+2=9

(2)น้องๆลองยกตัวอย่างเลขจำนวนหนึ่งเช่น 987 หากสลับที่จะได้ 978 หรือ 798 จากนั้นนำเลขตัวน้อยไปลบออกจากเลขตัวมาก
ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อหารด้วย 9 จะลงตัวเสมอ เช่น

879_
798
081
ผลลัพธ์ 81 จะหารด้วย 9 ลงตัวเสมอ

(3)หากน้องๆลองยกตัวอย่างเลขจำนวนหนึ่งเช่น 987 นำเลขแต่ละหลักมาบวกกันได้ 9+8+7 = 24 แล้วนำไปลบ กับตัวเลขเดิมจะได้
987-24=963 น้องๆจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ 963 จะหารด้วย9 ลงตัวเสมอ ถ้าไม่เชื่อลองยกตัวอย่างอื่นดูก็ได้นะ

(4)เลข 9 ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกเช่น

987654321x9 = 8888888889

987654321x18 = 1777777778

987654321x27 = 2666666667

987654321x36 = 3555555556

987654321x45 = 4444444445

987654321x54 = 5333333334

987654321x63 = 6222222223

987654321x72 = 7111111112

987654321x81 = 8000000001

(5)แค่นี้ยังไม่พอนะน้องๆ เลข 9 ยังมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
1x9+2 = 11

12x9+3 = 111

123x9+4 = 1111

1234x9+5 = 11111

12345x9+6 = 111111

(6)เลข 9 ยังมีคุณสมบัติดังรูปแบบนี้ด้วยอีกด้วย คือ
1x8+1 = 9
12x8+2 = 98
123x8+3 = 987
1234x8+4 = 9876
12345x8+5 = 98765

สรุป จากคุณสมบัติพิเศษของเลข 9 ที่กล่าวมาแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์ในการคิดเลขให้เร็วขึ้นโดยมีหลักดังนี้
เมื่อต้องการคูณเลขใดด้วย 9 เช่น 8x9 หรือ 987x9 เรามีวิธีคิดลัดดังนี้
(1)ลดเลขที่จะคูณกับ 9 ลงไป 1 ได้เท่าไหร่ ให้น้องๆเขียนใส่ในกระดาษคำตอบเอาไว้
(2)หาเลขที่นำมาบวกกับเลขที่ลดลง 1 แล้วนี้ให้ได้ 9 เติมต่อท้าย ก็จะเป็นคำตอบนั่นเอง
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง ไว้ลองไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะน้องๆ

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon