โครงสร้างพืช (plant structure)

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  โครงสร้างพืช (plant structure)
 • Description
  โครงสร้างพืชมีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับธรรมชาติ มาเรียนรู้กันครับ
 • Created
  วันจันทร์, 07 เมษายน 2557
 • Group admin
  bio03
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 496 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

View all discussions Displaying 5 of 5 discussions

การเจริญเติบโตขั้นต้นทำให้รากและลำต้นยืดยาว

เราทราบไปแล้วว่าการเจริญเติบโตขั้นต้น (primary growth) ของพืชเกิดขึ้นจากการแบ่งตัวของเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด พืชล้มลุกจะมีการเจริญขั้นต้นในขณะที่พืชที่มีเนื้อไม้พบว่าส่วนที่ไม่เป็นเนื้อแข็งเกิดจากจากการเจริญขั้นต้น ถึงแม้ว่าการยืดยาวของรากและล้ำต้นเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด แต่การเจริญเติบโตนั้นไปคนละทิศละทางกัน

การเจริญขั้นต้นของราก (Primary Growth of Roots)

ปลายรากจะถูกปกคลุมด้วยปลอกคล้ายหมวกเรียกว่าหมวกราก (root cap) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนปลายของรากในขณะที่มีการชอนไซลงในดิน หมวกรากยังทำหน้าที่หลั่งเมือกซึ่งเป็นสารโพลีแซคคาไรด์ในการช่วยให้เกิดการหล่อลื่นกับดิน การเจริญเติบโตจะเกิดหลังหมวกรากแบ่งออกเป็น 3 บริเวณคือ 1. บริเวณเซลล์มีการแบ่งตัว (zones of cell division) 2. บริเวณเซลล์ยืดขยาย (zones of cell elongation) และ 3. บริเวณเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ (zones of cell differentiation)

 

บริเวณเซลล์มีการแบ่งตัวประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายและเซลล์อนุพันธ์ เซลล์รากเกิดใหม่รวมทั้งเซลล์บริเวณหมวกรากจะมีการผลิตในบริเวณนี้ โดยส่วนใหญ่เพียงไม่กี่มิลลิเมตรจากส่วนปลายรากจะเป็นบริเวณเซลล์ที่มีการยืดขยาย (บางครั้งอาจจะมีการยืดขยายมากกว่าสิบเท่าจะเซลล์เริ่มต้น) การยืดขนาดของเซลล์ในบริเวณนี้ผลักให้ส่วนปลายสามารถแทงทะลุเข้าไปในดินเพิ่มขึ้น ในขณะที่เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดก็ยังคงทำหน้าที่ผลิตเซลล์ให้กับส่วนปลายของบริเวณนี้ต่อไป ก่อนที่เซลล์ยืดยาวเสร็จ บางส่วนจะมีโครงสร้างและหน้าที่พิเศษเกิดขึ้นแล้ว ในบริเวณของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ เซลล์จะเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะและกลายเป็นเซลล์ที่มีลักษณะโดดเด่นชัดเจน

การเจริญขั้นต้นของรากทำให้เกิดการสร้าง อิพิเดอร์มิส (epidermis), เนื้อเยื่อพื้นฐาน (ground tissue) และเนื้อเยื่อลำเลียง (vascular tissue)


รูปแสดงให้เห็นรูปตัดตามขวางของเนื้อเยื่อเจริญขั้นต้นทั้ง 3 ในรากอ่อนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ น้ำและแร่ธาตุที่ถูกดูดซึมจากดินจะเข้าสู่อิพิเดอร์มิสของราก อิเดอร์มิสที่เพิ่มจะพื้นที่ผิวยื่นออกมาเรียกว่าขนรากเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ

ในรากของพืชดอก สตีล (stele) ประกอบด้วยไซเลมและโฟลเอ็มอยู่ตรงกลางดังรูป (35.14a) ในรากของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่ไซเล็มจะเรียงตัวเป็นแฉกคล้ายดาวโดยโฟลเอ็มจะเรียงตัวอยู่ระหว่างแฉกของดาว ในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่พบว่าตรงกลางจะเป็นเซลล์พาเรงคิมาที่ถูกล้อมรอบด้วยไซเล็มและโฟลเอ็มที่เรียงตัวเป็นวงแหวนดังรูป

เนื้อเยื่อพื้นฐานของรากประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเป็นส่วนใหญ่ที่อาศัยในชั้นคอร์เท็กซ์ (cortex) โดยคอร์เท็กเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างท่อลำเลียงและอิพิเดอร์มิส เซลล์ภายในเนื้อเยื่อพื้นฐานทำหน้าที่เก็บคาร์โบไฮเดรต ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดิน ด้านในสุดของชั้นคอร์เท็กซ์เรียกว่า เอ็นโดเดอร์มิส (endodermis) เซลล์ชั้นนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกและหนาแบ่งแยกชั้นท่อลำเลียง

รากแขนงเกิดขึ้นจากเพอริไซเคิล (pericycle) ซึ่งเป็นชั้นของเซลล์ด้านนอกสุดในท่อลำเลียงที่อยู่ถัดจากเอนโดเดอร์มิสเข้ามาด้านบนรากแขนงจะเคลื่อนที่ผ่านคอร์เทกซ์และอิพิเดอร์มิสจนเคลื่อนที่ทะลุผ่านรากออกไป


วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 22:19 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:36 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:23 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:14 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:09 by bio03
View all announcements Displaying 7 of 7 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon