พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)
 • Description
  พฤติกรรมของสัตว์เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมโดยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน(gene)จะควบคุมระดับการเจริญเติบของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์
 • Created
  วันอังคาร, 01 กรกฎาคม 2557
 • Group admin
  bio02
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 809 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามพฤติกรรม ข้อที่ 4 Started by bio02 วันพุธ, 10 กันยายน 2557 0 Replies
คำถามพฤติกรรม ข้อที่ 3 Started by bio02 วันพุธ, 10 กันยายน 2557 0 Replies
คำถามพฤติกรรม ข้อที่ 2 Started by bio02 วันพุธ, 10 กันยายน 2557 0 Replies
คำถามพฤติกรรม ข้อที่ 1 Started by bio02 วันพุธ, 10 กันยายน 2557 0 Replies
View all discussions Displaying 4 of 4 discussions
วันพุธ, 10 กันยายน 2557 18:46 by bio02

พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว (selfish  behavior) และพฤติกรรมที่ไม่เห็นแก่ตัว  (unselfish  หรือ altruistic behavior)


Selfish behavior

ที่มาของภาพ : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/_Jay.jpg


altruistic behavior

ที่มาของภาพ : http://media-3.web.britannica.com/eb-media/41/75641-004-41F77D25.jpg

พฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกส่วนใหญ่เป็นจัดพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว เนื่องจากพฤติกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้แสดงพฤติกรรมโดยเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากสมาชิกตัวอื่นของสปีชีส์เดียวกันหรือต่างสปีชีส์ ในแง่ของวิวัฒนาการพฤติกรรมใดก็ตามที่ทำ ให้สัตว์มี reproductive success สูงสุด พฤติกรรมนั้นจะถูกคัดเลือกไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นผลร้ายต่อสปีชีส์อื่นหรือแม้แต่สมาชิกตัวอื่นของสปีชีส์เดียวกัน บางครั้งสัตว์ก็แสดงพฤติกรรมที่ลดประโยชน์ของตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อตัวอื่น พฤติกรรมนั้นจัดเป็นพฤติกรรมที่ไม่เห็นแก่ตัว ในแง่ของวิวัฒนาการ ลักษณะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ สรีระ หรือพฤติกรรมที่มีผลไปเพิ่ม reproductive success ลักษณะนั้นจะถูกคัดเลือก ยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นๆจะถูกถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลาน การที่พ่อแม่ยอมเสียสละเลี้ยงดูลูกก็เพื่อเพิ่ม fitness ของพ่อแม่ เนื่องจากความอยู่รอดของลูกทำ ให้ยีนของพ่อแม่ในประชากรเพิ่มขึ้น

ที่มาของภาพ : http://www.dartmouth.edu/~robertcox/performance_files/Phenotype-Performance-Fitness.png


ที่มาของเนื้อหา : บุญเกื้อ วัชรเสถียร.2543.พฤติกรรม.สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553 จาก http://pirun.ku.ac.th/~fscibov/behavior.pdf

วันพุธ, 10 กันยายน 2557 16:47 by bio02
วันพุธ, 10 กันยายน 2557 11:08 by bio02
วันพุธ, 10 กันยายน 2557 10:47 by bio02
วันอาทิตย์, 06 กรกฎาคม 2557 21:59 by bio02
View all announcements Displaying 5 of 5 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon