ระบบต่างๆของร่างกาย

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  ระบบต่างๆของร่างกาย
 • Description
  ระบบต่างๆของร่างกายควบคุมการทำงานให้กับร่างกายเพื่อให้เกิดการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
 • Created
  วันศุกร์, 29 สิงหาคม 2557
 • Group admin
  bio03
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 889 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

4. เราสามารถพบเอนไซม์ชนิดใดในปาก Started by bio03 วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 0 Replies
2. crop ในใส้เดือนดินทำหน้าที่อะไร Started by bio03 วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 0 Replies
View all discussions Displaying 10 of 14 discussions
วันเสาร์, 28 มีนาคม 2558 22:53 by bio03

สำไส้ใหญ่  ยาวประมาณ  1.50 m กว้างประมาณ  6 cm

แบ่งออกเป็น  3  ส่วนคือ
1. Cecum เป็นลำไส้ใหญ่
ส่วนต้น  ยาวประมาณ  6.3-7.5 cm มี Appendix (ไส้ติ่ง) เหนือท้องน้อย  ทางด้านขวา


2. Colon ประกอบด้วย

- ลำไส้ใหญ่ขวา (ascending colon)

- ลำไส้ใหญ่กลาง (transverse colon)

- ลำไส้ใหญ่ซ้าย (descending colon)

มีหน้าที่ดูดซึมน้ำและวิตามิน B12 ที่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่สร้างขึ้นและขับกากอาหารเข้าสู่ Rectum ออกสู่ Anus


3. Rectum ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหูรูดที่ทวารหนักด้านใน ทำงานนอกอำนาจจิตใจ

กล้ามเนื้อหูรูดที่ทวารหนักอันนอกทำงานตามคำสั่งของร่างกายการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้ใหญ่

- ดูดซึมน้ำ วิตามิน และแร่ธาตุ

- มีแบคทีเรีย Escherichia coli

- ช่วยสังเคราะห์วิตามิน K วิตามิน B12

- วิตามิน B9 (folic acid)

- วิตามิน B7 (biotin)


วันเสาร์, 28 มีนาคม 2558 21:39 by bio03
วันเสาร์, 28 มีนาคม 2558 19:57 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 16:01 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 15:45 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 15:36 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 13:12 by bio03
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 12:52 by bio03
วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 13:08 by bio03
วันจันทร์, 01 กันยายน 2557 10:04 by bio03
View all announcements Displaying 18 of 18 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon