สารละลายกรด-เบส

 • Category
  เคมี
 • Name
  สารละลายกรด-เบส
 • Description
  สารละลายต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่เรียกว่า มีสมบัติเป็นกรด และชนิดที่มีสมบัติเป็นเบส สารบางชนิดเป็นอันตราย แต่บางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สมบัติของสารละลายกรด-เบส จึงเป็นเกณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการจำแนกประเภทของสาร
 • Created
  วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557
 • Group admin
  chem03
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 566 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามท้ายบทเรียนที่ 13 Started by chem03 วันอังคาร, 13 มกราคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 12 Started by chem03 วันอังคาร, 13 มกราคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 11 Started by chem03 วันอังคาร, 13 มกราคม 2558 0 Replies
คำถายบทเรียนที่ 10 Started by chem03 วันอังคาร, 13 มกราคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 9 Started by chem03 วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 8 Started by chem03 วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2558 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 7 Started by chem03 วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 6 Started by chem03 วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 5 Started by chem03 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนที่ 4 Started by chem03 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
View all discussions Displaying 10 of 13 discussions
วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2558 17:18 by chem03

สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่เมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเพียงเล็กน้อย


ทำให้  pH  ของสารละลายเปลี่ยนไปน้อยมาก  จนถือได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลง


ชนิดของบัฟเฟอร์ แบ่งออกเป็น  2  ชนิด


บัฟเฟอร์กรด คือ บัฟเฟอร์ที่เกิดจากกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน  pH < 7บัฟเฟอร์เบส คือ บัฟเฟอร์ที่เกิดจากเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน  pH > 7
กรดแก่  เบสแก่  เป็นบัฟเฟอร์ไม่ได้  เพราะสารพวกนี้แตกตัว  100%  ไม่มีโอกาสเกิดคู่กรดคู่เบส


ตัวอย่าง สารละลายบัฟเฟอร์การควบคุมของสารละลายบัฟเฟอร์
ลองทำดู สารละลายต่อไปนี้สารละลายใดเป็นบัฟเฟอร์กรด  บัฟเฟอร์เบส  หรือไม่เป็นบัฟเฟอร์


HCN  และ KCN  ………………………….   H2S   และ   NaHS  …………………………..


NH4Cl และ NH3 ……………………….    NaF   และ   HF  ………………………………


CH3NH2และCH3NH2Cl  ……………..   KNO2และHNO2 …………………………….


HCl   และ   NaCl  ……………………….     KOH   และ   KCl  ……………………………..


สารละลายบัฟเฟอร์ในธรรมชาติ


น้ำทะเล เป็นบัฟเฟอร์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อนมาก สารและไอออนที่มีบทบาทสำคัญ


ในการควบคุม  pH  ของน้ำทะเลได้แก่กรดคาร์บอนิก (H2CO3) ไฮโดรเจนคาร์บอเนต  ไอออน (HCO3- ) และคาร์บอเนตไอออน (CO32-)


ถ้าเติมกรดลงในน้ำทะเล  pH จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ H3O+ ในกรดที่เพิ่มลง


ไปจะทำปฏิกิริยา กับ HCO3- , CO32-ดังสมการนอกจากนี้น้ำทะเลอาจจะมีแคลเซียมอยู่ด้วยจะเข้าทำปฏิกิริยากับ H3O+ ในกรด


ดังนี้ถ้าเติมเบสลงในน้ำทะเล  pH  จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ OH- ในเบสที่เติมลงไป


จะเข้าทำปฏิกิริยากับ  HCO3- ,  H2CO3 และของผสมระหว่าง  Ca2+ ,  HCO3- ดังสมการนอกจากนี้ในน้ำทะเลยังมีระบบบัฟเฟอร์อื่นๆ อีก เช่น กรดโบริก (H3BO3-) และ ได


ไฮโดรเจนโบเรตไอออน ( H2BO3-)  ถ้าเติมกรดหรือเบส ลงในน้ำทะเล H3O+ และ OH-


จะเข้าทำปฏิกิริยากับ H2BO3- และ H2BO3- ดังสมการจะเห็นได้ว่า H3O+ และ  OH- ที่เติมลงไปถูกกำจัดโดยสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำ


ทะเลจึงไม่ทำให้ pH ของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง


สารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต


1. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ H2PO4- /  HPO42- จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต เมื่อเรา


ออกกำลังกายนาน ๆ จะมีกรดเกิดขึ้นทำให้ pH ของ เลือดเปลี่ยนไป ระบบบัฟเฟอร์


H2PO4- /  HPO42- ในเลือดจะเข้าทำปฏิกิริยาเพื่อลดความเข้มข้นของกรดได้H2PO4- จะถูกกำกัดออกมาทางปัสสาวะ


2. ระบบ H2CO3/HCO3-จะควบคุม pH ของพลาสมาในเลือดให้มีค่าอยู่ระหว่าง


7.35-7.45 ซึ่งเกิดปฏิกิริยาดังนี้เนื่องจากความเป็นกรด-เบสในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้า  pH


เปลี่ยนแปลงไปเพียง 0.2 หน่วย จากช่วง  7.35-7.45  อาจทำให้เจ็บป่วยได้

วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2558 17:15 by chem03
วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2558 17:06 by chem03
วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557 13:22 by chem03
วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557 21:31 by chem03
วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557 21:29 by chem03
วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557 21:24 by chem03
View all announcements Displaying 13 of 13 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon