การเคลื่อนที่ของโปรติสตาเเละสัตว์

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  การเคลื่อนที่ของโปรติสตาเเละสัตว์
 • Description
  โปรติสตาเเละสัตว์เเละสัตว์สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้โครงสร้างที่มีลักษณะที่เเตกกต่างกันอย่างไรบ้างมาเรียนรู้กัน
 • Created
  วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557
 • Group admin
  bio03
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 476 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 21:17 by bio03

การเคลื่อนที่ของปลา


 • เกิดจากกล้ามเนื้อซึ่งยึดติดอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีการทำงานแบบสภาวะตรงข้าม (antagonism) นั้นคือ กล้ามเนื้อด้านหนึ่งหดตัวอีข้างหนึ่งจะคลายตัว เริ่มจากส่วนหัวไปส่วนหาง
 • ครีบปลามีหน้าที่ช่วยพยุงปลา และช่วยให้เคลื่อนที่ขึ้นลงตามแนวดิ่งได้

การเคลื่อนที่ของนก


 1. การขยับปีกขึ้นลงของนกอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อที่ยึดโคนปีกกับลำตัว
 2. กล้ามเนื้อที่ช่วยในการบิน ปกด. กล้ามเนื้อยกปีก กับ กล้ามเนื้อกดปีก การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อทั้งสองนี้จะไปดึงให้กระดูกปีกของนกขยับขึ้นและขยับลง
 3. การขยับปีกกางออกอากาศจะช่วยดันให้นกลอยขึ้นไปด้วย เพราะมีอากาศพยุงใต้ปีก และเมื่อนกบินลงก็จะหุบปีกเพื่อช่วยลดแรงดันอากาศ
 4. . นกมีน้ำหนักตัวน้อยเนื่องจาก กระดูกของนกมีรูพรุน นอกจากนี้ยังมีถุงลมที่เชื่อมติดกับปอด ช่วยสำรองอากาศเพื่อส่งไปให้ปอดแลกเปลี่ยนแก็สได้มากขึ้นขณะบิน
วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 16:41 by bio03
วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 16:24 by bio03
วันศุกร์, 05 ธันวาคม 2557 16:21 by bio03
View all announcements Displaying 6 of 6 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon