จุลชีววิทยา (Microbiology)

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  จุลชีววิทยา (Microbiology)
 • Description
  คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส เชื้อรา และ สาหร่าย (ที่มา : วิกิพีเดีย)
 • Created
  วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557
 • Group admin
  bio02
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 893 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามจุลชีววิทยา ข้อที่ 4 Started by bio02 วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามจุลชีววิทยา ข้อที่ 3 Started by bio02 วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามจุลชีววิทยา ข้อที่ 2 Started by bio02 วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามจุลชีววิทยา ข้อที่ 1 Started by bio02 วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 0 Replies
View all discussions Displaying 4 of 4 discussions
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 22:47 by bio02
ประโยชน์ของแบคทีเรีย
นอกจากมีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญของระบบนิเวศ (ทำให้การหมุนเวียนของสารภายไปในสิ่งแวดล้อม) มนุษย์ยังนำแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ต่างๆอีกมาก เช่น
-ผลิตอาหารหมัก -น้ำปลา ปลาร้า ปลาส้ม กุ้งจ่อม ผักดอง น้ำบูดู นมเปรี้ยว น้ำส้มสายชู

-ผลิตยาปฏิชีวนะ -สเตรปโตมัยซิน (Streptomyces griseus) คลอแรมฟินิคอล
(Streptomyces venezuelae)ออรีโอมัยซิน(Streptomyces aureofacien)

-ใช้เป็นปุ๋ย เช่น ไรโซเบียม (Rhizobium sp.) และอะโซแบคเตอร์ (Azobactor sp.) เป็นแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ (เปลี่ยน N2 NO3) ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (เปลี่ยนNH3 NO3)


-ใช้ฟอกหนัง โดยแบคทีเรียทำให้ขนร่วง เนื้อเปื่อยยุ่ยออกจากหนัง
-ใช้ในการศึกษาวิจัยชีววิทยาพื้นฐาน ประยุกต์ และพันธุวิศวกรรม -แบคทีเรียถูกใช้เป็นตัวอย่างเซลล์สำหรับทดลอง เพราะมีโครงสร้างเซลล์ไม่ซับซ้อน วัฏจักรชีวิตสั้น สืบพันธุ์เร็ว นำDNAอื่นเข้าไปใส่ได้โดยใช้พลาสมิด
-ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมสร้างแบคทีเรียที่ผลินฮอร์โมนและเอนไซม์บางชนิด


โทษของแบคทีเรีย
-โรคในคนและสัตว์ที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ปอดบวม ไอกรน บาดทะยัก ซิฟิลิส โกโนเรีย โรคแอนแทรกซ์ ฯลฯ

-โรคในพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรครากเน่า โรคใบไหม้ของสาลี่ โรคขอบใบแห้ง ในข้าวฯลฯ

-ทำให้อาหารบูดเน่า
-ทำให้ฟันผุ (เปลี่ยนน้ำตาลในปากให้เป็นกรดแลคติกกัดกร่อนฟัน)

-การทดสอบแบคทีเรียในอาหาร สามารถทำได้โดย หยดเมทิลีนบลูลงไปจานเพาะเชื้อที่มีอาหารวุ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (จาน 1 และจาน2) ทั้งสองจานมีสีน้ำเงิน ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ จุ่มนมสด ลากเป็นทางบนผิววุ้นในจาน ตั้งทิ้งไว้3-4วัน จาน 1 เกิดกลุ่มของแบคทีเรียหลายกลุ่ม บริเวณที่มีกลุ่มแบคทีเรีย สีอาหารวุ้นจะจางลง กลุ่มแบคทีเรียขยายใหญ่ขึ้น บริเวณที่มีสีจางขยายขนาดขึ้นด้วย อัตราเร็วของการจางของสีเมทิลีนบลูขึ้นอยู่กับจำนวนแบคทีเรีย แบคทีเรียมาก สีของเมทิลีนบลูจางเร็ว เนื่องจากเมทิลีนบลูจะมีสีน้ำเงิน เมื่ออยู่ในสภาพออกซิไดซ์
(อยู่ในอากาศ หรือเติมNH4OH) เปลี่ยนเป็นไม่มีสี เมื่ออยู่ในสภาพรี
ดิวซ์
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 22:06 by bio02
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 21:34 by bio02
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 20:48 by bio02
View all announcements Displaying 4 of 4 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon