การสังเคราะห์อาหารด้วยเเสง (photosynthesis)

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  การสังเคราะห์อาหารด้วยเเสง (photosynthesis)
 • Description
  การสร้างอาหารของพืชมีขั้นตอนใดบ้าง เรามาดูกัน
 • Created
  วันจันทร์, 27 เมษายน 2558
 • Group admin
  bio03
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 932 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปัจจัยที่ควบคุมอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช


1. ความเข้มของแสง
ถ้าความเข้มของแสงมีเพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะห์แสงก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าความเข้มของแสงเพิ่มมากเกินไป ก็จะไม่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสง


2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมักคงที่เสมอคือไม่เกิน 0.04%  แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะต้องสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นด้วย ถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์มากแต่ความเข้มของแสงน้อย การสังเคราะห์แสงก็เกิดขึ้นน้อยตามไปด้วย
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นร้อยละ (ปริมาตร)

จากกราฟสรุปได้ว่า

1. ความเข้มของแสงมากอัตราการสังเคราะห์สูงกว่าที่ความเข้มของแสงปานกลางและน้อยตามลำดับ

2. ที่ความเข้มของแสงระดับต่างๆถ้าเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 จนถึง 0.10% แล้วอัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น

3. ความเข้มของ CO2 มากกว่า 0.10% จะไม่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงถึงแม้จะเพิ่มความเข้มของแสง


3. อุณหภูมิ

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิมีผลในการเร่งการทำงานของเอมไซม์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสังเคราะห์แสง แต่ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป อัตราการสังเคราะห์แสงจะต่ำลง เนื่องจากเอมไซม์ซึ่งเป็นสารจำพวกโปรตีนทำงานได้ไม่ดีหรือสูญเสียสภาพไป โดยทั่วไปอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซียส
จากกราฟสรุปได้ว่า

1. เมื่อมีความเข้มของแสงมาก และเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น จะทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่ม แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อังตราการสังเคราะห์แสงจะลดลง

2. เมื่อมีความเข้มของแสงน้อย แม้จะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อัตราการสังเคราะห์แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อังตราการสังเคราะห์แสงจะลดลง

วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 22:36 by bio03
วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 22:19 by bio03
View all announcements Displaying 4 of 4 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon