การค้นหาตัวดำเนินการ (Operator Search)

 • Category
  คณิตศาสตร์
 • Name
  การค้นหาตัวดำเนินการ (Operator Search)
 • Description
  การค้นหาตัวดำเนินการเป็นปริศนาเลขคณิต (arithmetic puzzle) อย่างหนึ่งที่ผู้เล่นจะต้องหาตัวดำเนินการมาเติมเพื่อให้สมการเป็นจริง
 • Created
  วันศุกร์, 04 กันยายน 2558
 • Group admin
  math04
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 659 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

There are no discussions yet.

วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 07:53 by math04
ถ้าเราสามารถใช้เครื่องหมายได้ทั้งสี่ชนิด เราจำเป็นต้องใช้การลองผิดลองถูกเพื่อเช็คหาคำตอบที่ดีที่สุด แต่ถ้าเราถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะการบวกและการลบเท่านั้น จะพบว่มีอีกหลายทริกที่เรานำไปใช้ได้

1. ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
หลัก การง่ายๆคือ ค่าสูงสุดได้จากการเติมเครื่องหมายบวกลงไปทุกช่อง ในทำนองเดียวกัน ค่าต่ำสุดเกิดจากการเติมเครื่องหมายลบลงไปทุกช่องนั่นเอง เช่น «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»3«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»4«/mn»«/math» จะมีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด คือ «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«/math» และ «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»-«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mo»-«/mo»«mn»8«/mn»«/math»
2. พิจารณาปัญหาต่อไปนี้

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»3«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mn»6«/mn»«/math»

ทดลองเติมเครื่องหมายบวกลงไปทุกช่อง จะได้ว่า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«/math» เรียกค่าที่ได้ว่า ค่าเริ่มต้น จากนั้นให้สังเกตว่า เมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบหนึ่งครึ่ง ค่าเริ่มต้นจะถูกลบออกไปเป็นสองเท่าของจำนวนที่มีเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบ ดังนี้

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»-«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»)«/mo»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»4«/mn»«mo»)«/mo»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«mo»-«/mo»«mn»8«/mn»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«/mrow»«/mfenced»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mfenced»«mn»3«/mn»«/mfenced»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«mo»-«/mo»«mn»6«/mn»«mo»=«/mo»«mn»4«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«/mrow»«/mfenced»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»2«/mn»«mo»)«/mo»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«mo»-«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mn»6«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«/mrow»«/mfenced»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»)«/mo»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«mo»-«/mo»«mn»10«/mn»«mo»=«/mo»«mn»0«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»-«/mo»«mn»4«/mn»«mo»=«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«/mrow»«/mfenced»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»)«/mo»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«mo»-«/mo»«mn»12«/mn»«mo»=«/mo»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»=«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«/mrow»«/mfenced»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»)«/mo»«mo»=«/mo»«mn»10«/mn»«mo»-«/mo»«mn»14«/mn»«mo»=«/mo»«mo»-«/mo»«mn»4«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«/mtable»«/math»

สังเกตว่า เราลบค่าเริ่มต้นด้วยสองเท่าของจำนวนใน «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»{«/mo»«mn»2«/mn»«mo»,«/mo»«mn»3«/mn»«mo»,«/mo»«mn»4«/mn»«mo»}«/mo»«/math» ในที่นี้ไม่รวม «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«/math» เนื่องจากว่าเราใส่เครื่องหมายลบข้างหน้า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«/math» ไม่ได้นั่นเอง หรือเราอาจมองอีกทางได้ว่า ในกรณีที่เราต้องการผลลัพธ์เป็น «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»6«/mn»«/math» เราต้องหาตัวเลขใน «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»{«/mo»«mn»2«/mn»«mo»,«/mo»«mn»3«/mn»«mo»,«/mo»«mn»4«/mn»«mo»}«/mo»«/math» ที่่มีผลรวมเท่ากับ«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«mfenced»«mrow»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mo»+«/mo»«mn»4«/mn»«mo»)«/mo»«mo»-«/mo»«mn»6«/mn»«/mrow»«/mfenced»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«/math»
พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#9633;«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§#9633;«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§#9633;«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»§#9633;«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»5«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»15«/mn»«/math»

จะได้ค่าเริ่มต้นเป็น «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»5«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»63«/mn»«/math» จากนั้นเราต้องหาค่า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»x«/mi»«/math» ที่ทำให้ «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»63«/mn»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«mi»x«/mi»«mo»=«/mo»«mn»15«/mn»«/math» จะได้ค่า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»x«/mi»«mo»=«/mo»«mn»24«/mn»«/math»
จากนั้นเราต้องหาจำนวนใน «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»{«/mo»«mn»2«/mn»«mo»,«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»,«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»,«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»,«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»5«/mn»«/msup»«mo»}«/mo»«/math» ที่ได้ผลรวมเท่ากับ «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»24«/mn»«/math» สังเกตว่าไม่มี «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«/math» ในเซตนี้เนื่องจาก «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«/math» ไม่สามารถใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าได้
จะได้ว่า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mn»2«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»24«/mn»«/math» ดังนั้น

«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»+«/mo»«mn»2«/mn»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»-«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»-«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mn»2«/mn»«mn»5«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»15«/mn»«/math»


วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 06:57 by math04
วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 00:55 by math04
วันศุกร์, 04 กันยายน 2558 07:06 by math04
View all announcements Displaying 4 of 4 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon