ติดต่อเรา

คลังความรู้ SciMath
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 


หากคุณมีข้อสงสัย ลองอ่านที่นี่ "คำถามที่พบบ่อย" หรือส่งข้อความหาเรา

 

ส่งข้อความหาเรา

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please select a subject for your message.

Please let us know your message.